Agop Arad (1913-1990)

Kemancı, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 46 x 38 cm