İsmet Doğan (d.1957)

Yazı - Beden, İmzalı, 2007, Panel üzerine yağlıboya, ayna, kolaj, 120 x 93 cm