Ergin İnan (d.1943)

El, İmzalı, 2017, Baskı üzerine yağlıboya, ED.1/1, 110 x 73 cm