İmza okunamadı

Kayalar ve Deniz, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm