Güngör İblikçi (d.1936)

Soyut, İmzalı, Gravür, ED.17/22, 60 x 50 cm