Münip Özben

Mevlevi Şeyhi, İmzalı, 1985, Prestuval üzerine yağlıboya, 24 x 15 cm