Aliye Berger (1903-1974)

Enteriyör, Mühürlü, Gravür, ED.30/34, 34 x 20 cm