Güney Erbayav (d.1934)

Soyut, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 63 X 48 cm