"Mısır Kralı Faruk'un Saray Ressamı, Osmanlı Ermenisi Ressam Oskar" Oskan Chimcihindian (1867-?)

Opera, İmzalı, Tuval üzerine yağlı boya, 60 x 80 cm (Sivas' da doğan Oskan 1903 yılında Mısır' a ve1918' de Paris' e gider. Orada Academie Julian' a devam eder. Daha sonra Kahire' ye geri döner. Burada Kral Faruk için tablolar yapar. Çevresinde Oskar ismi ile tanılır.)