Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları

Şevket Rado - Nigâr Anafarta, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 1969, Hard cover, 47 x 34 cm "Topkapı Sarayı Müzesi'nin kütüphanesinde tek nüsha olarak muhafaza edilen, dünyaca meşhur - Hünernâme- adlı eserin bütün minyatürlerini bir araya toplayan bu eser kuruluşunun 25. yılı dolayısı ile Yapı ve Kredi Bankası adına bir kültür hizmeti olarak Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin ofset ve tipo tesislerinde, 43 minyatür asılları ile aynı boyda ve yapan ressamlara göre sıraya konmuş olarak yalnız 2500 adet basılmıştır."