Prof. Dr. Süheyl Ünver' in Defteri

Süheyl Ünver'in İttihat ve Terakki Dönemi'nde Ahmet Rıza'nın Pariste çıkardığı Mechveret adlı dergi hakkında yazdığı kitabın fransızca ve eski türkçe notlarının bulunduğu defter, Mechevret Dergisi Jön Türklerin Paris'teki yayın organıydı 1895-1908 yıllar arasında fransızca yayımlandı, Yayınevi; Paris Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ydi. Jön Türkler bu dergi vasıtasıyla siyasi fikirlerini yaymaya çalıştılar. Dr. Süheyl Ünver ise bu yayındaki kişiler hakkında ki düşüncelerini orjinal el yazısıyla bu deftere yazıp imzalamıştır. Siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir belge olan bu defter Süheyl Ünver'in sanatçı kişiliği yanında siyasi kimliğini de ortaya koymaktadır. İmzalı, 1929 tarihli, 22 x 17 cm