Süleyman Saim Tekcan - "At' nağme" Atlar ve Hatlar

Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 66 Sayfa, 30,5 x 15,5 cm