Fotoğraf

Soldan sağa: Şadan Bezeyiş,, Kendi eserinin fotoğrafı üzerine karalama. 9 x 14 cm