İstanbul Ciheti Haritası

Hazırlayan: Necip Bey (Şehremaneti Harita Şubesi Müdürü), Ahmet İhsan Matbaası, 1924 Tarihli, İstanbul Ciheti Haritası ( İstanbul Rehberi. İkinci pafta: Boğaziçi ciheti. Ölçek: [1:5.000]. Rumelikavağı, Yeniköy, Sarıyer, Yeni Mahalle Bölgeleri

Renkli harita. Fransızca
İlk İstanbul şehir rehberi Şehremaneti Harita Şubesi Müdürü Mühendis Necib Bey'in ismiyle bilinir. 1918 tarihli olan haritaları Şehir Haritaları Heyet-i Fenniye'since çizilmiş ve Viyana'da bastırılmıştır. Fransızca ve Osmanlıca kopyaları vardır. 1/50.000 ölçekli İstanbul ve boğazları kapsayan bir genel harita dışında, 1/5.000 ölçekli 15 paftayla, Adalar dahil tüm yerleşme alanları kapsanmıştır.) 62 x 110 cm