"İstanbul Sigorta Haritalarından" Plan Général la Ville de Constantinople euille 2. Skutari - İstanbul'un Genel Haritası, Fasikül 2, Haydarpaşa Kadıköy'ü de İçine Alan Üsküdar

Üsküdar'ın tüm sokaklarını gösteren harita, Haidar- Pacha / Haydar Paşa, Société Anonyme Ottomane D'études et D'entreprises Urbanies, 1922 tarihli , Ölçek: 1/10000, 80 x 60 cm