Osmanlı Dönemi'nde Alevi Yerleşim Bölgelerini Gösteren Harita

Eski Türkçe, 50 x 74 cm