Tarihi Kabartma Haritalarımız / Hıstorical Relief Maps

Metin: Cevat Ülkekul, Tarihi Araştırmalar Vakfı, İstanbul 1998, 160 sayfa, Hard Cover, 30,5 x 22 cm