Aliye Berger Gravürleri III

Editör: Ferit Edgü, Ada Yayınları, İstanbul 1988, 18 adet gravür (Bu albümde yer alan gravürlerin tümü Aliye Berger' in özgün kalıplarından Mustafa Pilevneli tarafından 36'şar adet basılmış, Bunlardan altısı satış dışı tutulmuş, diğerleri birden otuza numaralanarak sanatçının monogramı ile damgalanmış ve albümlerin tümü Füreya Koral/Mustafa Pinevneli/Ferit Edgü tarafından imzalanmıştır, bu albüm de üçü tarafından imzalanmıştır.) 52,5 x 37,5 cm