Ülkemizin Önemli Sanat Tarihçilerinden olan Suud Kemal Yetkin - Nuri Abaç - Adnan Turani - Oktay Günday ve Zeki Kıral' ın İmzalarının Bulunduğu Çeşitli Sözleşmeler

Adı geçen beş sanatçının Tiglat Sanat Galerisi tarafından açılacak olan sergilerinin şartları hakkında imzalı çeşitli sergi sözleşmeleri ve belgelerin bulunduğu İmzalı toplam 5 adet belge. 29,5 x 22,5