"Sanatçısından İmzalı" Dereli Portre - Desenler

Editör: Adnan Çoker, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü 1970 Yayını, Film Arşivi Ofset Matbaası, 18 X 13,5 cm