Çağdaş Türk Resim Sanatında İmgelem, Mekan ve Zaman

Metin: Mümtaz Sağlam, TCMB, İstanbul 2015, 230 sayfa, Hard Cover, 29 x 25 cm