Malik Aksel Retrospektif Resim Sergisi

Nurullah Berk, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü 1969 Yayını, 14 X 18 cm