Has- bağçede 'ayş u tarab - Nedimler Şâîrler Mutribler

Metin: Halil İnancık Seçme Eserleri - III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 328 sayfa, Hard Cover, 30 x 24 cm