Ferruh Başağa

Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2003, 280 sayfa, 29 X 24 cm