Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi Yıllıklar - Sâlnâmeler, Nevsâller ve Takvimler

Metin: İsmail Bakar, Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul 2008, 252 sayfa, 26 x 28 cm