"Tarih Bir Milletin Kanını Varlığını Hiçbir Zaman İnkar Edemez" K. ATATÜRK

Türkiye Riyaseti Cumhur Umumi Katipliği'nden Bir Belge, Kemal Atatürk Kaşeli, 17 Mart 1938 Tarihli, 23 x 15 cm.