Dünya Gazetesinde Basılmış Bir Sergi ve Sanatçılar

Fotoğraf, 12 x 18 cm.