Şadan Bezeyiş

Sanatçının Kendi Daktilosuyla Hazırladığı ve Yine Kendi Eliyle Düzeltmelerini Yaptığı Özgeçmiş Belgesi, 6 Sayfa, 30 x 21 cm.