Fahir Aksoy

Ankara Sanatseverler Lokalindeki Resim Sergisinden Fahir Aksoy Tablosunun Fotoğrafı, 18 x 12 cm.