İbrahim Zia

Pastoral Manzara, İmzalı, 1898 Tarihli Primitif Dönem Bir Tablo, Tuval üzerine yağlıboya, 38 x 55 cm