Abidin Dino - Nâzım Üstüne*

Sel Yayıncılık, İstanbul 2013, 132 Sayfa, 22 x 15 cm