Rengahenk; Can Yücel&Burhan Uygur

İKSV, İstanbul 2006, ED: 445/550, Özel kutusunda, 30 x 17 cm(IKSV tarafından 2006 yılında sınırlı sayıda basılmıştır.)