Osmanlı Fermanları

T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1992, 200 Sayfa,34 x 24 cm