Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli

Hazırlayan: Mahmud Bedreddin Yazır, D.İ.B., Ankara 1989, 403 Sayfa, 29 x 20 cm