The Life and Works of Catalogue; Wu Guanzhong, Li Keran, Xu XI, Lin Yong, Yang Gang, Wu Zuoren, Cui Zifan, Nie Ou, Long Rui, Fan Zeng, Jia Youfu, Deng Lin, Shi Qi, Wang Yingchun & Yang Lizhou Çinli Sanatçılar Serisi - Tam Takım

Sichuan Art Publishing House, 1989, 16 Adet, 29 x 21 cm