Çağdaşlar Güzel Sanatlar Akademisi 51' Mezunları / Şadan Bezeyiş - Adnan Çoker - Turan Erol - Abdurrahman Öztoprak - Orhan Peker

Metin: Gülseli İnal , İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006, 240 sayfa, 30 x 23,5 cm