Mavi Opalin Karanfillik

Kopartma tekniği ile yapılmıştır. 12 cm