Bakır Kahvedan ve Mangal

Kahvedanın damgası ''Sahib Amel-i Muhammed''tir. Kapağının ibrik ve tutamaç kısımları hareketli kuş figürlüdür.

Kahvedan h:14/47 cm - Mangal h:28/27 cm.