Yaklaşık 400 Senelik Kur'an Sayfası

Muhakkak - Reyhâni hat yazı çeşiti ile yazılmıştır. 23 x 16 cm (Haliyle)