Dinçer Erimez

Parkta Akşam, İmzalı, Tuval Üzerine yağlıboya, 33,5 x 55 cm