Nazım Balaban

Pazara Gidiş, İmza arkasında, 2022 tarihli, Prestuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm