Sevim Kent (1918-2000)

''Southampton'' imzalı, 1951 tarihli, prestuval üzerine yağlıboya,
30 x 40 cm