Oryantalist Tablo (19. Yüzyıl)

''Müzik'' imzasız, tuval üzerine yağlıboya, 105 x 67 cm