Mustafa Ata (d.1945)

İmzalı, 5 adet, Ekol Sanat tarafından üretilmiş edisyonlu porselen tabak. Her tabak tek tek ıslak imzalı ve numaralı. Ç: 30cm
a- Vadi, 27/50 numaralı, imzalı
b- K. Hokusai' ye Saygı, 6/50 numaralı, imzalı
c-Vadi, 6/50 numaralı, imzalı
d-Medusa , 18/50 numaralı, imzalı
e- Arhavi, 21/50 numaralı, imzalı