Marketing Management - Eleven Edition

Philip Kotler, Prenhall, Dil: İngilizce, 705 Sayfa, Hardcover, 26 x 21 cm -Haliyle (İçerisinde altı çizili metinler var)