19. Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları - Contemporary Turkish Painters

Metin: Seyfi Başkan, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara 1991, 150 Sayfa, 27,5 x 20 cm