Münip Özben

Mevleviler, İmzalı, 1984, Prestuval üzerine yağlıboya, 21 x 32 cm