Jozef Habib Gerez (d. 1926)

Soyut Kompozisyon, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 15 x 24 cm