Jozef Habib Gerez (d. 1926)

Soyut Kompozisyon, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 21 x 14 cm